Новини

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ФРЕШ ДИРЕКТ ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.077-1819-C01
“Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Главна цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът е на обща стойност 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и  22 500 лв. национално съфинансиране.

Проектът е с продължително от 15.02.2021 до 15.05.2021г. и се финансира по Оперативна програма иновации и конкурентоспособност 2014-2020